نجوم

نجوم ، Orion

در این آموزش با صورت فلکی Orion آشنا می شویم ، Orion یکی از قابل تشخیص ترین صورت های فلکی است که در بیشتر مناطق کره زمین و در بسیاری از روز های سال قابل مشاهده است ،  همانطور که در ادامه خواهیم دید سه ستاره بسیار درخشان در کمربند این صورت فلکی باعث می شوند که این صورت فلکی به راحتی قابل پیدا کردن باشد ، به علاوه می توان از این صورت فلکی به عنوان راهنما برای پیدا کردن سایر صورت های فلکی یا تعیین زمان استفاده کرد.

نجوم ، Constellation

Constellation

در ستاره شناسی جدید ، آسمان را به بخش هایی با شکل های نا منظم به نام Constellation تقسیم می کنند که این تقسیم بندی مشابه تقسیم یک کشور به استان هاست ، در بسیاری از موارد دلیل منطقی ای برای این تقسیم بندی وجود ندارد و بیشتر یک قرار داد است ، این تقسیم بندی توسط IAU  استاندارد سازی شده و در حال حاضر 88 مورد Constellation شناخته شده و معرفی شده اند که این 88 مورد کل آسمان را پوشش می دهند. 

نجوم

در اینجا خورده آموخته های خود در مورد ستاره شناسی (بیشتر آسمان شب شناسی :دی) را قرار می دهم ، علاقه من به آسمان شب نه از حیث ستاره شناسی بلکه بیشتر از جنبه عکاسی است ، با این حال شکار لحظه های ناب نیازمند کمی دانش در مورد آسمان و ستاره هاست ، متاسفانه تنها با توانایی تشخیص دب اکبر و ... قادر نیستم خود را ستاره شناس معرفی کنم (حیف شد:دی).

 

اشتراک در RSS - نجوم