bit

K امین آماره ترتیبی با BIT

نکته : در این آموزش فرض می شود شما از قبل با ساختمان داده BIT آشنایی دارید ، اگر از قبل با این ساختمان داده آشنایی ندارید ابتدا آموزش مربوط به ساختمان داده BIT را مطالعه فرمایید.

BIT ، ساختمان داده ای ساده ولی قدرتمند

BIT کلمه ای است که از حروف اول binary indexed tree گرفته شده است و ساختمان داده ای ساده ، سریع و قدرتمند است که در رابطه با مسائلی که با فراوانی تجمعی سر و کار دارند به کار می رود ، این ساختمان داده اولین بار در مقاله ای با عنوان A New Data Structure for Cumulative Frequency Tables توسط peter m. fenwick ارائه شد که به همین دلیل بسیاری آن را با عنوان fenwick tree نیز میشناسند.

در این آموزش با این ساختمان داده جذاب آشنا می شویم.

قبل از آشنایی با این ساختمان داده بهتر است یک مسئله ساده و یک راه حل ابتدایی برای آن ببینیم.

مسئله :

اشتراک در RSS - bit