الگوریتم

K امین آماره ترتیبی با BIT

نکته : در این آموزش فرض می شود شما از قبل با ساختمان داده BIT آشنایی دارید ، اگر از قبل با این ساختمان داده آشنایی ندارید ابتدا آموزش مربوط به ساختمان داده BIT را مطالعه فرمایید.

مسائل جست و جوی بازه ای - range query

در هنر خطاطی تاکید می شود که یکی از راه های یادگیری خوش نویسی مشاهده آثار زیباست (مثلاً آثار میرعماد) ، به طور کلی یکی از راه های لمس بهتر هنر درک ، مشاهده و تعمق در آثار هنری است ( البته این یک گام از هزاران گام است) ، الگوریتم و ریاضیات نیز اگر به بعد هنری آن ها نگاه کنیم از این قاعده مستثنی نیستند ، گاهی اوقات شما یک مسئله خاص را حل  می کنید ولی می بینید شخص دیگری به روش بهتر ، زیباتر و تحسین برانگیز تری آن را حل کرده است 

تجزیه عدد به عامل های اول

تجزیه عدد به عامل های اول آن هنوز هم یکی از چالش برانگیز ترین مسائل ریاضیاتی و کامپیوتری محسوب می شود ، همانطور که می دانیم هر عدد صحیح یا اول است یا می توان آن را به صورت حاصل ضرب چندین عدد اول نوشت.متاسفانه به دلیل خرافه و جادو دانستن نظریه اعداد در صده های گذشته این علم آن طور که شایسته آن بود پیشرفت نکرد تا زمانی که با اختراع کامپیوتر و ارائه الگوریتم های رمزنگاری اهمیت این علم بر همگان روشن گشت ، هم ریاضیات و هم کامپیوتر (به معنی یک ماشین اجرای کننده الگوریتم) هنوز توانایی سریع تجزیه عدد به عامل های اول را ندارند و در حقیقت روش های رمزگذاری ای همچون RSA تکیه بر همی

Sweep Line Algorithm و حل مسئله Closest pair of points

در این آموزش با Sweep Line Algorithm آشنا می شویم و مسئله Closest pair of points در فضای دو بعدی را با آن حل می کنیم ، قبل از معرفی Sweep Line Algorithm بهتر است یک اشاره کوتاه به مسئله Closest pair of points داشته باشیم.

مسئله Closest pair of points :

n نقطه در فضای دو بعدی داده شده اند (برای سادگی فرض می کنیم که مختصات این نقاط صحیح است) ، هدف پیدا کردن دو نقط است که فاصله آن ها کمینه است . (یعنی دو نقطه ای که کمترین فاصله را نسبت به هم دارند).

اشتراک در RSS - الگوریتم