chart

رسم نمودار در اندروید با Androidplot

در بسیاری از نرم افزار های محاسباتی ، آماری و ... نیاز پیدا می کنیم تا نمودار های مختلفی را به صورت میله ای ، خطی ، دایره ای و ...

Scatter Chart

Scatter Chart در JavaFX ابزاری برای رسم نمودار هایی با نقاط پراکنده و گسسته است ، در این نوع نمودار هر سری از داده به صورت نقاط پراکنده نمایش داده می شود. به عنوان مثال فرض کنید شما چند برنامه در مارکت های مختلف اندرویدی دارید می خواهید تعداد دانلود های هر کدام را در هر روز از سال مشخص کنید ، در این صورت می توانید از Scatter Chart استفاده کنید.

بهتر است ابتدا یک مثال ببینیم :

Line Chart

LineChart در JavaFX ابزاری برای رسم نمودار های خطی است که از به هم پیوستن تعدادی نقاط شکل می گیرند ، مانند سایر انواع Chart ها در JavaFX استفاده از LineChart نیز بسیار ساده است.

مثال فرضی زیر تعداد فروش برنامه های اندروید در روز های هفته را نمایش می دهد.

برای نمودار افقی از CategoryAxis استفاده کردم و برای نمودار عمودی از NumberAxis.

کد ساده و خوانا بوده و نیاز به توضیح خاصی نمی بینم.

اشتراک در RSS - chart