نمودار

رسم نمودار در اندروید با Androidplot

در بسیاری از نرم افزار های محاسباتی ، آماری و ... نیاز پیدا می کنیم تا نمودار های مختلفی را به صورت میله ای ، خطی ، دایره ای و ...

Line Chart

LineChart در JavaFX ابزاری برای رسم نمودار های خطی است که از به هم پیوستن تعدادی نقاط شکل می گیرند ، مانند سایر انواع Chart ها در JavaFX استفاده از LineChart نیز بسیار ساده است.

مثال فرضی زیر تعداد فروش برنامه های اندروید در روز های هفته را نمایش می دهد.

برای نمودار افقی از CategoryAxis استفاده کردم و برای نمودار عمودی از NumberAxis.

کد ساده و خوانا بوده و نیاز به توضیح خاصی نمی بینم.

اشتراک در RSS - نمودار