جاوا اف ایکس

چند زبانی در JavaFX

در این آموزش با چند زبانی در JavaFX آشنا می شویم ، متاسفانه چند زبانی هنوز آنطور که باید و شاید در JavaFX پشتیبانی نمی شود ولی با این حال روش های مختلفی برای پیاده سازی برنامه هایی که دارای چند زبان هستند وجود دارد ، یکی از متداول ترین روش ها استفاده از فایل هایی با پسوند properties. است که از طریق ResourceBundle قابل دستیابی هستند.

Line Chart

LineChart در JavaFX ابزاری برای رسم نمودار های خطی است که از به هم پیوستن تعدادی نقاط شکل می گیرند ، مانند سایر انواع Chart ها در JavaFX استفاده از LineChart نیز بسیار ساده است.

مثال فرضی زیر تعداد فروش برنامه های اندروید در روز های هفته را نمایش می دهد.

برای نمودار افقی از CategoryAxis استفاده کردم و برای نمودار عمودی از NumberAxis.

کد ساده و خوانا بوده و نیاز به توضیح خاصی نمی بینم.

اشتراک در RSS - جاوا اف ایکس