location

موقعیت یابی در اندروید - نام مکان ها

در آموزش قبلی با موقعیت یابی در اندروید و به دست آوردن مختصات مکان فعلی آشنا شدیم ، در این آموزش یاد می گیریم که با استفاده از کلاس Geocoder آدرس جغرافیایی را به نام تبدیل کنیم . به تبدیل آدرس جغرافیایی به نام reverse geocoding نامیده می شود. (همچنین به تبدیل نام به آدرس جغرافیایی geocoding گفته می شود.)

موقعیت یابی در اندروید - من کجا هستم؟

در این آموزش یاد می گیریم که چگونه موقعیت فعلی خود را در اندروید به دست بیاوریم ، برای اینکار از امکانات Google play services استفاده می کنیم که روش جدید تری است و خود گوگل نیز این روش را توصیه کرده است. در ادامه خواهید دید که به دست آوردن مختصات فعلی (جایی که هستیم) در اندروید بسیار ساده است. با ترکیب این آموزش و آموزش مربوط به گوگل مپ می توانید برنامه های کاربردی جالبی تولید کنید.

اشتراک در RSS - location