ماتریس

متلب - آموزش شماره چهار - مقدمه ای بر ماتریس ها

به دلیل اهمیت ماتریس ها در متلب ، این آموزش نیز در مورد ماتریس ها خواهد بود ، به طور کلی قسمت اعظم متلب را ماتریس ها تشکیل می دهند و باید به مطالب اینچنینی (با محوریت ماتریس) عادت کنید.

ماتریس های مقدماتی :

ماتریس های مقدماتی ماتریس های بسیار ساده ای هستند که با استفاده از آن ها اشکال مختلفی از ماتریس های متفاوت را می توانیم ایجاد کنیم.

پنج دستور مهم برای ساخت ماتریس های مقدماتی عبارتند از :

متلب - آموزش شماره دو- آشنایی با ماتریس ها

هسته اصلی محسابات در متلب را ماتریس ها شکل می دهند ، حتی اعدادی که در آموزش قبلی دیدیم در حقیقت ماتریس های یک در یک بودند. اگرچه روش های محاسباتی و ذخیره اعداد دیگری نیز در متلب وجود دارند ولی در ابتدای امر شما می توانید همه چیز را ماتریس در نظر بگیرید.

ماتریس ها در متلب را می توان به سه دسته تقسیم کرد :

اشتراک در RSS - ماتریس